För att över huvud taget kunna övertyga någon måste du hitta argument som håller. Åhörarna måste känna att du verkligen har tänkt igenom det du säger. Något av det skönaste du kan uppleva som talare är när du ser ljuset tändas i åhörarnas ögon. När du riktigt känner att de tror på det du säger och att de håller med.

Retoriken innehåller tre typer av argument:

  • Logos, de logiska argumenten, som talar till förnuftet. Dessa argument ska vara självklara för åhöraren och svåra att säga emot. ”När det regnar blir det vått.”
  • Pathos, åhörarnas känslor, som talar till åhörarnas djupare känslor. ”…och den stackars föräldralösa flickan hade inte fått mat på flera dagar.”
  • Ethos, talarens karaktär, som skapar förtroende för talaren. ”Jag ställer upp på denna sak för jag anser att mina medmänniskors lycka är värd att försvara.”

Ett sätt att hitta hållbara argument är att svara på följande frågor:

  • Vad?
  • Vem?
  • Varför?
  • När?
  • Var?
  • Hur?
  • Med hjälp av vad?

Argument delas in i probatio och refutatio. Probatio är de argument som talar för din sak och här behövs både logos och pathos. Refutatio är de motargument som motståndaren kan tänkas komma upp med. Hitta det kraftfullaste motargumentet och vänd det till din fördel.