Skriv ut

Ett bra tal har en disposition som fungerar som en ledstång genom hela talet. Om du vill hålla ett övertygande tal, är detta en bra disposition.

Exordium, inledning. Här ska du väcka åhörarnas intresse och få dem att känna välvilja för saken och för din person. ”Jag har hört att denna församling ska vara en riktig utmaning för en talare och jag tror att det är sant. Ni förefaller vara precis så intelligenta och begåvade som jag har hört berättas. Precis som jag känner ni varmt för våra unga.”

I våra dagar är det effektivt att visa på ett engagemang för samhälls- och miljöfrågor. Vem kan säga emot den som värnar om nästa generations livskvalité? Det är lättare att ta till sig ett budskap från en talare som brinner för sitt ämne och visar en sann glöd i sitt budskap.

Narratio, bakgrundsbeskrivning. Beskriv vad som har hänt så att du får åhörarna med på tåget. ”Våra ungdomar har under många år varit förvisade till usla och asfalterade bakgårdar. Dom har knappt kunnat andas och än mindre idka någon form av idrott. Denna torftiga uppväxt har påverkat deras studieresultat och många av dem har inte kommit in på gymnasiet.”

Efter narratio ska åhörarna känna att förslaget som kommer i nästa steg är fullständigt självklart. Men börja inte argumentera än, det kommer senare.

Propositio, förslaget. Berätta vad du vill göra eller åstadkomma. ”Med väldigt små medel skulle vi kunna skapa en fantastisk miljö för våra ungdomar. Det enda som behövs är några timmars hårt arbete, en påse med gräsfrön och en lagom lång vattenslang.”

Budskapet ska vara tydligt så att åhörarna förstår vad du vill åstadkomma och hur du vill genomföra det.

Argumentatio, argumenten. Börja med 1-3 egna argument, probatio. ”En stor gräsmatta mitt på gården skulle bli en oas för både ungdomar och vuxna. Barnen skulle kunna spela fotboll och få energi att studera. De skulle komma in på gymnasiet, få bra jobb och kunna försörja oss när vi blir gamla.” Avsluta med att vända åhörarnas tänkbara argument emot dem, refutatio. ”Man skulle kunna tro att barnens stoj och stim kommer att störa de som bor på första våningen. Visst måste vi respektera detta men jag är övertygad om att de ljud som kommer att tränga in i lägenheterna är ljudet av glada barn. Något av det mest livgivande man kan uppleva.”

Kom ihåg att det är åhörarna du ska övertyga, inte dig själv. Du är redan övertygad, men åhörarna har en bit kvar. Lägg ner stor möda på att hitta argument som kan övertyga just den här målgruppen.

Peroratio, uppmaning till handling. Nu ska du få åhörarna att agera. ”Så mina vänner, låt oss bygga en gräsmatta på gården. Det enda du behöver göra är att lägga 50 kronor i bössan på vägen ut och att komma till gården klockan 10 på lördag morgon. Vi ska tillsammans bygga en gräsmatta. Vi ska tillsammans skapa nytt liv på gården. Vi ska tillsammans bygga en ny och bättre framtid för våra ungdomar.”

I detta sista steg ska du tippa åhörarna över kanten så att de tar det beslut du vill ha eller genomför det projekt du vill starta. Låt detta bli slutklämmen även om du skulle vilja fortsätta argumentera och förklara. Om du fortsätter prata efter peroratio så minskar effekten av ditt tal.