Åhörarna påverkas inte bara av vad du säger utan minst lika mycket av hur du framför talet. Man brukar säga att kroppsspråket betyder 60%, rösten betyder 30% och det vi säger betyder 10%.

Några enkla knep för att hålla åhörarna fängslade:

  • Ha ögonkontakt
  • Prata tydligt
  • Variera rösten
  • Stör inte t.ex. genom att skramla med mynten i fickan
  • Våga pausa och låt åhörarna tänka igenom vad du sagt
  • Klä dig så att du inte tar uppmärksamheten från talet
  • Våga synas och vara dig själv

Om du använder hjälpmedel så tänk på att inte stå i vägen för bilder som du visar. När du skriver något på blädderblock eller whiteboard så var tyst när du gör det. Det är svårt att höra vad du säger om du pratar in i tavlan.

Det är lätt att bli blockerad och få rampfeber. Förbered därför de första två-tre minuterna av ditt tal noggrant. Om du fokuserar på inledningen blir du mindre nervös och när du sedan har fångat åhörarna släpper spänningen.

Ett sista tips: stå stilla när du pratar. Många talare trampar omkring framför publiken och tror att de är med dynamiska på det viset. I själva verket är det en massa nervös energi som går ut genom benen, och det märker publiken. Ska du röra dig så gör det för att skapa effekt och var tyst under förflyttningen.